Najnowsza wersja programu

 

1.2.4.11

Zmiany:

Okna Kupno, Kupno od firmy, Sprzedaż, Wprowadzenie na stan, Wyprowadzenie ze stanu – wyświetlają od razy okno dodania pozycji, nie trzeba wywoływać funkcji Dodaj

Obsługa pola płatność w oknach Kupno, Kupno od firmy, Sprzedaż – lista wybierana - standardowo gotówka – zmiana na inny typ powoduje brak zmian w kasie punktu.

Ustawienie w parametrach programu standardowej stawki VAT przy sprzedaży

Obsługa wydruku duplikatu faktury

 

 

 

Na wydruku wyprowadzenie i wprowadzenie - dodanie ceny średniej dla próby