1.3.3.22

Zmiany:

Dodanie do zestawienia Magazyn - podsumowanie wagi dla wszystkich prób

 

 

 

1.3.3.21

Zmiany:

Obsługa zwolnionej stawki VAT z wykorzystaniem parametru programu

1.3.3.20

Zmiany:

Zestawienie PCC

 

1.3.1.19

Zmiany:

Możliwość zmiany ceny sprzedaży w oknie Sprzedaż podczas edycji

1.3.0.18

Zmiany:

1. W rejestrze operacji dodanie kolumny Moment operacji

2. Możliwość zapisania wyglądu listy operacji