1.6.0.38

Zmiany:
  • Przy logowaniu można wybrać stanowisko

 

  • Eksport grida do excela w oknach Rejestr operacji, Magazyn, Klienci, Sprzedaż, Wyprowadzenie zastawu, Rejestr umów kupna/sprzedaży.

 

  • Możliwość ustawienia dla szablonu wydruku drukarki domyślnej, wtedy wydruk kierowany jest nie na drukarkę systemową, ale na wybraną drukarkę.

 

  • Z okna Rejestr->Sprzedaż można wystawić fakturę na podstawie paragonu - nowy numer i data wystawienia.

 

  • Nowy zestaw znaczników dla szablonu do wydruku etykiet.

 

Poprawki:
  • Zestawienie Historia zastawu - nie uwzględniono statusu 'Do sprzedaży' - pokazywał 'Nieznany'