1.5.1.37

Poprawki:
  • Wydruk paragonu fiskalnego - przy dodawaniu nowej pozycji spoza magazynu (z palca) drukarka fiskalna zgłaszała błąd. Spowodowane to było brakiem rozróżnienia takiej pozycji (brak kosztu) od pozycji z magazynu (koszt pożyczki lub kupna).

 

1.5.1.36

Zmiany:
  • Nowe rejestr - Rozkład długości pożyczki - pokazuje wartość pożyczek i zwrotów w rozbiciu na długość trwania pożyczki i użytkownika, który je obsługiwał.

  • W oknie Magazyn - jest możliwość określania zastawom etykiet np. Serwis, Magazyn, itp. z możliwością opisu i datą operacji.

 

1.5.0.35

Zmiany:
  • Możliwość eksportu zestawień (FastReport) do różnych formatów plików. Spolszczenie okna podglądu.

  • W wydruku wyprowadzenia (metali - zastawów posiadającyh właściwość waga i próba) obcięcie średniej ceny całej grupy (próby) do dwóch miejsc po przecinku.

 

1.5.0.34

Zmiany:
  • Dodanie do danych klienta pola rabat. Będzie wykorzystane do wyliczania rabatu pozycji zwrotu (określonej w ustawianiach programu) lub brana wartość domyślnego rabatu ustawianego w ustawieniach programu.