1.4.9.32

Zmiany:

Możliwość wystawienia duplikatu dokumentu sprzedaży

 

Wydruk Wyprowadzenie - jeżeli są wyprowadzane przedmioty, które mają wagę, np. złom złota i próbę, to są grupowane to polu próba, a waga jest sumowa i wyliczana cena średnia.

Dodanie w zestawieniach Sprzedaż i Remanent - informacji o sposobie płatności

Poprawki:

Zestawienie Magazyn - uwzględnia stan na wskazany dzień – pokazuje tylko zastawy znajdujące się w podanym dniu na magazynie.

 

 

W oknie pożyczka przy wyborze klienta do pola PESEL/NIP wstawiana jest wartość pola PESEL lub NIP.

 

Zestawienie Historia zastawu - był obcinany tekst klienta - teraz jest wyświetlany w całości (może być w kilku liniach)

 

1.4.8.29

Zmiany:

W zestawieniu Przeterminowany magazyn - dodanie kolumny waga i możliwość grupowania po próbie jeżeli oczywiście jest.

 

Możliwość eksportu i importu właściwości zastawu – okno Parametryzacja->Właściwości zastawu

Poprawki:

Poprawienie zestawienia Przeterminowany magazyn - uwzględniał też anulowane pożyczki

 

1.4.7.28

Zmiany:

W magazynie nowe pole - link, który może być odwołaniem np. do strony aukcji allegro.

 

Okno pożyczki - możliwość edycji wybranego pożyczkobiorcy (nowy przycisk +). Nowe pole prezentujące telefon komórkowy wybranego pożyczkobiorcy - informacja czy pole jest wypełnione jeżeli nie, to można przez edycję Pożyczkobiorcy ustawić.

 

Okno Klienci - wyświetlanie w liście nowej kolumny - Drugi dokument

 

Wydruk kodu kreskowego na dokumentach - dodanie do instalacji i aktualizacji fontu, który przedstawia litery jako kod kreskowy.

 

W pożyczce i zwrocie - okno z opisem powodu zmiany lub skasowania.

 

Harmonogram operacji w lombardzie - nowe okno planer, który prezentuje sumowane dane operacji

w kalendarzu.

 

Nowe zestawienia Przeterminowany magazyn - stan magazynu zastawów nieodebranych i kupionych na konkretny dzień.

 

Zmiana zestawienia Remanent - w sekcji sprzedaż dodanie kolumny koszt (wartość zastawu lub zakupionego przedmiotu). poprawieniu błędu w prezentacji danych stanu magazynu na początek okresu zestawienia.

Magazyn - wyszukiwanie po właściwościach bez względu na wielkość liter.

1.4.6.27

Zmiany:

Nowe pole w ustawieniach - domyślny rodzaj zastawu. Przy tworzeniu nowej pożyczki wybierany jest defaultowy typ zastawu,

nie trzeba go wybierać.

 

1.4.5.26

Zmiany:

Możliwość wysyłania SMS do klientów za pomocą serwisu SMSAPI (http://www.smsapi.pl).

W pierwszym kroku wybór klientów, do których będą wysłane SMS z przypomnieniem.

 

Ustawienia szablonu SMS i konta użytkownika serwisu SMSAPI możliwe jest w oknie

 

Duplikowanie zastawu i kupionego przedmiotu - klient przynosi kilka takich samych rzeczy.

Po utworzeniu jednego zastawu w oknie pożyczki lub przedmiotu w oknie kupna, można go teraz powielić n-razy.

 

 

Poprawki:

Jeżeli podczas wystawiania paragonu fiskalnego na zwrot wystąpił błąd, to i tak pozycja zwrotu była zaznaczana jako ufiskalniona, co blokowało możliwość wystawienia paragonu fiskalnego.

Wydruk dokumentów sprzedaży - ustawienia wysokości pola nazwa na automatyczne rozciąganie - czasami było przycinane na wydrukach.

 

1.4.4.25

Zmiany:

Z okna Rejestr operacji, można wystawić fakturę za zwrot.

 

1.4.3.24

Zmiany:

Dodanie do wydruku dokumentu sprzedaży tekstów – Wystawił i Odebrał

Zmiany w widoku Magazyn - pokazuje rzeczy zastawione jak i kupione


W jednym miejscu można wyznaczać cenę do sprzedaży. Nowe okno – wycena przedmiotu do sprzedaży (dla zakupionych rzeczy).

>Można też obejrzeć w właściwości z poziomu magazynu

 

Można też zawęzić przedmioty, które posiadają tylko jedną lub kilka tych samych właściwości

 

 

Podobne zawężenie działa w oknach wyboru do sprzedaży i wyprowadzenia, można też podejrzeć konkretną umowę pożyczki lub kupna-sprzedaży.

 

W ustawieniach dodanie pól określających domyślny dokument sprzedaży i tekst pojawiający się w polu opis.

 

Okno sprzedaży - dodawanie tekstów do opisu - można utworzyć opid dodając do siebie poszczególne teksty.

 

1.4.1.21 – 1.4.2.23

Zmiany:

Dodanie nowego pola do ustawień: NAZWA_PROWIZJI - pole znakowe, do tej pory na wydruku paragonu fiskalnego była stała pozycja 'Prowizja' teraz można ustawić tę wartość w oknie Parametryzacja->Ustawienia programu->Urządzenie fiskalne, zapobiegnie to blokowaniu drukarki fiskalnej przy zmianie stawki VAT dla pozycji sprzedaży.

 

W oknie sprzedaży - do pola Typ płatności dodano wartość karta, zmiana zachowania programu, kasa stanowiska jest zmieniana tylko w przypadku wpisania lub wyboru wartości 'gotówka' (bez względu na wielkość liter)

 

Dodanie obsługi znaczników typu *_SLOW_LICZBA, służą do pokazywania liczby słownie, ale nie jako kwota pieniężna, np. dwieście i pięć setnych, a nie dwieście złotych i pięć groszy.

Do danych podmiotów dodano nowe pole - Konto - numer księgowy, wykorzystywany w księgowości.

 

Nowe okno rejestru - Zestawienie operacji w określonym okresie (Pivot) w rozbiciu na stanowiska i użytkowników

 

  • Można określić typ pola (Tekstowe, Liczbowe, Data, Czas) podczas wpisywania jest sprawdzana poprawność wartości,
  • Pole może mieć tylko dowolne lub ściśle określone wartości (Rodzaj listy),
  • Pole Czy widoczna na umowie – określa, czy służy do tworzenia opisu zastawu, czy ma za zadanie przechowywać tylko informację dowglądu tylko przez lombard,
  • Czy wymagana – właściwość musi być wypełniona, inaczej nie zostanie zapisana,
  • Czy używana – po pewnym czasie niektóre właściwości mogą okazać się już niepotrzebne i nie będą wykorzystywane przy nowych opisach.

Przykład:

Pola pogrubione są wymagane, niebieskie nie widoczne w opisie

 

1.4.0.16 – 1.4.0.19

Poprawki:

Nie drukował się dokument sprzedaży z okna drukowania. Dopiero za drugim dokumentem i wtedy drukował się dokument poprzedni.

Okno wyceny towaru do sprzedaży przy próbie określenia ceny zgłaszało błąd pobrania danych, związane to było z próbą pobrania wartości wagi lub próby z cech zastawu - jak było tych cech więcej niż 1.

Wydruk Wyprowadzenia zgłaszał błąd.

 

Zmiany:
  • W oknie operacji (Rejestr) dodana nowa kolumna z czasem operacji.
  • Zmiana sposobu aktualizacji - generowany jest przez InnoSetup.
  • Możliwość wywoływania TeamViewera z programu - menu Pomoc->Pomoc zdalna.

Wydruk paragonu fiskalnego z operacji sprzedaży, w przypadku ustawionej sprzedaży-marży. Jak kwota była niższa od zakupu lub pożyczki, to system wybijał kwotę sprzedaży jako zwolniony. Teraz zawsze jest ustawiona stawka vat-marża.

 

1.4.0.15

Poprawki:

Uaktualnienie biblioteki Fiskalne.

 

1.4.0.14

Zmiany:

Zamiana silnika do tworzenia zestawień (raportów) - możliwość eksportu do różnych formatów Excel, PDF, XML, CSV, zmiana okna podglądu – spolszczenie okna.

1.4.0.14

Usunięcia zestawienia Zastawy do wydania. Podobna funkcjonalność dodana do widoku Magazyn jako nowy filtr Zastawy do wydania ...

1.4.0.14

 

Nowe parametry do ustawienia dla Urządzenia fiskalnego - Wydruk paragonu sprzedaży - marża i jaka jest stawka dla tej sprzedaży.

 

Takie ustawienia pozwalają drukować na drukarce fiskalnej paragon w jednej stawce "technicznej", bez podziału na koszt jako zwolniony i marża w stawce A.