1.3.2.12

Zmiany:

Zmiana wydruku dokumentu marża - nagłówka (usunięcie słowa VAT i ukryta marża) + dodanie opisu na dokumencie i oknie sprzedaży.

Możliwość dopisywania opisów do wyboru w oknie sprzedaży.

 

 

Dodanie nowej skórki OfficeWhite2013.

 

1.3.1.11

Zmiany:

Przy liście wyborów zastawów w pożyczce - 2-click na liście wybiera zastaw i zamyka okno.


Okno Cena złomu złota - dodanie pola Metal, przelicznik, próba wzorcowa, żeby łatwiej ustalić ceny zakupu i sprzedaży metali szlachetnych - ustawia się cenę dla próby wzorcowej - reszta jest przeliczna na jej podstawie.

 

 

 

1.3.0.9

Poprawki:

Przy szacowaniu przedmiotu do sprzedaży w wypadku, gdy była określona próba we właściwościach zastawu, wyświetlał się komunikat o niedostępności zastawu i klawisz Ok był niedostępny.

 

1.3.0.8

Zmiany:

W oknie wpłaty/wypłaty możliwość wyboru kategorii. Możliwość dopisywania swoich kategorii.

 

 

Zarządzanie listą operacji - Parametryzacja -> Rodzaje operacji kasowych

 

1.3.0.7

Zmiany:

Zmiana wydruku dokumentu sprzedaży i okna sprzedaży.

 

1.3.0.6

Zmiany:

Ustawienia (sprzedaż) - nowy parametr - Stawka VAT prowizji tekst - ustawienia stawki VAT w postaci np. NP (dla złota).

 

Sprzedaż - zmiana wyliczenia stawki VAT - teraz jest w pozycji, liczona od różnicy (wartość sprzedaży - wartość pożyczki lub zakupu) lub od całości. Nie ma dodatkowej pozycji Prowizja.

Magazyn - Skieruj do sprzedaży - próba określenia ceny sprzedaży w przypadku gdy zestaw w swoich właściwościach ma próbę i wagę i próba jest określona w Parametryzacja->Cena złomu złota (np. zestaw wyrób jubilerski - próba: 585, rodzaj: łańcuszek, waga w gr.: 5, to system próbuje wyliczyć kwotę 5g x cena sprzedaży próby 585).

 

 

Zestawienie Remanent i Stan i zmiana kasy - uwzględnienie zmian w obliczaniu prowizji przy sprzedaży.

Zestawienie Rejestr - w przypadku wyprowadzenie pokazana jest data wyprowadzenia i numer wyprowadzenie przy zastawie.

 

 

Poprawki:

Na dokumencie wyprowadzenia - nie był widoczny numer dokumentu.

 

1.3.0.5

Poprawki:

Pożyczka - nie wyświetlały się okienka podpowiedzi (hinty) na przyciskach w liście Składniki zwrotu.

Uprawnienie użytkownika - Historia zastawu, było źle nazwane.

 

1.3.0.4

Zmiany:

Uprawnienie użytkownika - nowe uprawnienie Akcje zwrotu -> Zwrot zestawu przeznaczonego do sprzedaży - nie można zwrócić zastawu, przeznaczonego do sprzedaży.

Uprawnienie użytkownika - nowe uprawnienie Akcje sprzedaży -> Zmiana pozycji sprzedaży zastawu - nie można zmienić ceny pozycji ściągniętej z magazynu zastawów lub kupionych rzeczy.

 

1.3.0.3

Zmiany:

Szablon dokumentu - Okno zmiany ustawień strony.

 

1.3.0.2

Zmiany:

Zestawienie Rejestr - dodanie kolumny - Wycena zastawu.

Można uruchamiać program z dowolną bazą w linii komend.

Pożyczka - Przy zmianie wartości zastawu lub operacji na zastawie automatycznie przeliczają się składniki zwrotu.

 

Poprawki:

Okno podglądu wydruku - nie było ikon na przyciskach.

 

1.3.0.1

Zmiany:

W oknie logowania, podrzuca pierwszego użytkownika.

Możliwość wyprowadzenia zakupionego przedmiotu z magazynu zakupów.

 

 

Przycisk wyprowadzenie w głównym toolbarze.

 

1.3.0.0

Zmiany:

Zmiana edytora szablonów.

 

Zmiana okna podglądu zestawień.

 

Odświeżenie wyglądu aplikacji, zmiany kolorów i ikonek.

 

Zakładki otwartych widoków.

 

Nowe akcje po przyciśnięciu prawego klawisza myszki.

 

Automatyczne odświeżanie widoków np. rejestr, sprzedaż, kupionych rzeczy


Możliwość zmiany wyglądu aplikacji.


Usunięcie okien edytor, notatki, akty prawne i lista zadań.


Podczas zakładania nowej pożyczki jest możliwość wybierania przedmiotów klienta z poprzednich umów.

 

 

Klonowanie użytkownika programu - nadaje się nowemu użytkownikowi te same prawa co klonowanemu.

 

Logowanie się do systemu, zapisywanie informacji o użytkowniku w operacjach.

 

Poprawki:

Poprawa błędu - odświeżanie przy włączonym filtrze powodowało błąd.