1.2.2.5

Zmiany :
 • Zmiana okna Ustawienia

 

 • Nowe ustawienia dla Zwrotu i przedłużenia

 

 • Ustawienia możliwości wydruku fiskalnego przy zwrocie i sprzedaży

 

1.2.2.4

Zmiany : 
 • Obsługa drukarki fiskalnej przez port USB – pole Sterowanie. 

 

 • Przy wcześniejszym zwrocie, pojawi się okienko dialogowe z propozycją wyliczenia odsetek 

 • Opcja Wydruk fiskalny w oknie zwrotu, jeżeli jest zainstalowana drukarka fiskalna 

 

 

1.2.2.3

Zmiany :
 • Obsługa pól Dane punktu - nazwa, adres, itp. punkt. A co za tym idzie nowe znaczniki

STANOWISKO_ADRES

STANOWISKO_MIASTO

STANOWISKO_KOD

STANOWISKO_NAZWA

 

 • W oknie Ustawienia programu można zmienić format daty, który będzie uniezależniony od daty ustawionej w systemie (zakładka Inne)

`

1.2.2.2

Zmiany : 
 • Rozbicie zwrotu na dwie opcje zwrot i przedłużenie. 

Zmiana sposobu numeracji, można samemu stworzyć własny format numeru stałe do określenia numeru:

 • NR - numer w bazie
 • NRR - numer w roku
 • NRM - numer w miesiącu
 • NRD - numer w dniu
 • MM - miesiąc
 • RR - rok na 2 znakach
 • RRRR - rok na czterech znakach. 

 

 • Zapisanie przedłużenia jako stary numer - kolejny numer przedłużenie, np. 23/2011 przedłużenie 23/2011-1, możliwość ustawienia – po staremu przedłużenie jako nowy numer 

 • Przy nowej pożyczce, po wyborze pożyczkobiorcy, w polu poniżej pojawiają się uwagi o kliencie. 

 

Poprawki : 
 • W Magazynie po przekazaniu do sprzedaży i sprzedaży zastawu, można było ponownie przekazać przedmiot do sprzedaży jeżeli lista nie była odświeżona, teraz jest sprawdzane w oknie Wyceny zastawu.
 • Wydruk na paragonie fiskalnym ograniczony był do 9 pozycji, teraz może być do 255.

 

1.2.2.1

Zmiany :
 • Przy wcześniejszym zwrocie – okno do ustalenia odsetek. 

 • W rejestrze pokazywany jest użytkownik, który wykonał operację.

 • Możliwość wyświetlania i ukrywania kolumn w rejestrze w tabeli.

 

1.2.2.0

Zmiany :
 • Przy wyborze z magazynu rzeczy kupionych, dodawana jest pozycja marża ze stawką 23%, a reszta jest jako zwolniona. 

 

 • Eksport i import oprocentowania. 

Umożliwia zapisanie ustalonych odsetek w pliku i wczytanie z pliku, np. między lombardami, lub jako kopia ustawień. 

 

 • Okno pokazujące zwroty w dzisiejszym dniu w rozbiciu na poszczególne składniki. 

 

 • Zapis informacji o starej pożyczce w nowej pożyczce, która została stworzona jako przedłużenie.

 

 • Filtrowanie magazynu.

 

 • Ujednolicenie nazwy pozycji Prowizja od sprzedaży przy sprzedaży z lombardu i umowy kupna.
 • Zmiana ikon wpłaty i wypłaty w oknie głównym.
 • Zmiana nazwy pozycji menu podręcznego w oknie zwrotu z Przelicz jeszcze raz na Przelicz odsetki na dzisiaj

 

1.2.1.0

Zmiany : 
 • Zapisywane są data i czas oraz użytkownik w każdej operacji, jeśli się oczywiście zalogował.
 • W oknie pożyczki jest tylko jedna pozycja do ponownego wyliczenia składników zwrotu. Usuwa wszystkie i w zależności od ustawień odpowiednio wylicza.

 

 • We właściwościach zastawu dodano nowe pole lp, wg którego sortowane są składniki opisu zastawu.

 

Zmiany w umowie kupna – sprzedaży

dodano numer umowy w formacie nr kolejny w roku/rok

opis kupowanego przedmiotu jest tworzony jak w opisie zastawu pożyczki

 

Poprawki : 
 • Wybór klienta w oknie pożyczki powodował, że był zapisywany dużymi literami, teraz jest zapisywany tak jak został wpisany.

 

1.2.0.0

Zwolnienie i nowa stawka VAT

 

Obsługa nowej stawki VAT i zwolnienia usługi finansowej :
Od pierwszego 1 stycznia 2011 roku zmieniła się podstawowa stawka VAT z 22 na 23%. Usługi lombardowe zostały zaliczone do usług finansowych, a co za tym idzie zostały zwolnione z VAT. Zwolnienie dotyczy odsetek lombardowych oraz opłaty manipulacyjnej. Reszta opłat jest obłożona stawka 23%. Nowa wersja programu daje możliwość określenia stawki VAT dla każdej opłaty.

Ustawienie oprocentowania

 

W nowej wersji jest rozbudowane okno ustawienie oprocentowania wywoływana z okna Składniki zwrotu wg liczby dni. Funkcja umożliwia szybkie ustawienie oprocentowania dla okresu i odpowiedniego przedziału kwotowego. Działanie okna można zobaczyć na filmie. Zmiana oprocentowania

Ustawienie stawki dla dodatkowych opłat - lombard nocny

Ustawienie stawki VAT dla części opłat związanych z pracą lombardu w nocy i święta.

Ustawienie stawki dla dodatkowych opłat po przekroczeniu daty umowy

 

Ustawienie stawki VAT dla części opłat związanych z dodatkowymi czynnościami trwającymi po upływie daty przekroczenia umowy, np. przechowaniem lub zabezpieczeniem.

Kreator ustawień

Coś na rozpoczęcia pracy z programem, pozwala na ustawienie podstawowych opcji programu. W najbliższych wersjach będzie jeszcze bardziej rozbudowany.