1.1.2.2

Okno ustawienia

 

Nowe parametry programu - odsetki karne za przekroczony czas pożyczki :
- czy mają być doliczne automatycznie odsetki za spóźnienie
- liczba dni opóźnienia, która nie ma konsekwencji
- stawka % za każdy dodatkowy dzień
- nazwa pozycji, która pokaże się na zwrocie

Zestawienie -

Historia zastawu

 

Nowe zestawienie - Historia zastawu, pokazuje historię zastawu wyszukanego po nazwie

1.1.2.1

Okno ustawienia

 

Nowy parametr programu - Dodawaj 1 dzień do okresu pożyczki, wtedy pożyczka i zwrot w tym samym dniu to 1 dzień. Jeżeli jest ustawiony, to założenie pożyczki i zakończenie w tym samym dniu to 1 dzień, a nie jak do tej pory różnica dni dawała 0.

1.1.2.0

Okno zwrotu

W oknie zwrotu pożyczki oprócz pola z liczbą dni od pożyczki, wyświetlane jest także pole liczba dni, które upłynęły od daty umówionej. Dodanie funkcji dla użytkownika żeby mógł lub nie zmieniać wartość składników zwrotu.

Okno pożyczki

Zastaw przy zmianie właściwości, opis przedmiotu zmienia się sam bez okna potwierdzenia.
Po wyborze klienta, pojawia się krótki opis z informacją o kwocie aktualnych pożyczek, i kwocie pożyczek, które są przeterminowane powyżej 7 dni.

1.1.1.9

Obsługa dni wolnych

W ustawieniach programu można określić pracę w dni wolne i święta i opłaty z tym związane, do pożyczki i zwrotu może być dodana określona kwota za obsługę w dni wolne i święta.

Określanie dni wolnych i świątecznych

Na zakładce Dni wolne można określić wolne dni tygodnia i święta.

1.1.1.8

Obsługa lombardu nocnego

W ustawieniach programu można określić pracę nocnego lombardu i opłaty z tym związane, do pożyczki może być dodana określona kwota za obsługę nocną. Parametryzacja->Ustawienia programu zakładka Lombard nocny.

1.1.1.7

Przeliczenie grupowe cen złomu złota

Przeliczenie wszystkich cen złomu złota na podstawie próby 585. Przy zmianie ceny zakupu próby 585, zmieniane są ceny zakupu za zasadzie kupno = próba/585 * :kupno -> cena zakupu 585

Nowe zestawienie - przekrojowe

 

Zestawienie przekrojowe pokazuje w rozbiciu na poszczególne dni, wybranego okresu np. miesiąca liczbę lub sumę pożyczek, zwrotów, umów ks i stan kasy, itp.

1.1.1.6

Zmiana zestawienia Sprzedaż

Dodanie kolumny numer pożyczki w zestawieniu Sprzedaż.

Grupowe ustawienie oprocentowania

 

Nowa funkcja (Ustaw oprocentowanie) w widoku Składniki zwrotu wg liczby dni. Służy do określenia oprocentowania dla grupy terminów. W wywołanym oknie ustala się zakres kwot (puste pola - nie ma ograniczeń co do kwoty), w jakim okresie ma być ustalone oprocentowanie (np. od 1 dnia do 20 lub od 7 do 28), jak często ten okres powtarzamy (np. 1 dzień, lub 7 dni - tydzień), następnie trzeba określić poszczególne składniki. Dopisane składniki są tworzone dla posczególnych okresów, odpowiednio przeliczając przez liczbę dni. Funkcja ma ułatwić określanie oprocentowania, przy zmienijących się np. ustawych odsetkach lombardowych.

1.1.1.5

Nowe zestawienie Stan kasy

Zestawienie pokazujące zmiany w stanie kasy w danym okresie + początkowy i końcowy jej stan.

Inne zmiany

Nowa wersja programu nie potrzebuje dodatkowych bibliotek, zabezpiecza to program, przed uruchomieniem z inną wesją biblioteki i możliwym błędnym działaniem.

W oknie ustawienia programu, zakładka Urządzenie fiskalne, można było wybrać tylko istniejący port z listy, teraz można tam dopisać nowy, np. COM6

Przyśpieszenie generowania zestawienia Rejestr lombardowy.

Poprawki w programie

Zestawienie Magazyn nie odsiewał, rzeczy z pożyczek, które zostały Anulowane.

1.1.1.4

Edytor SQL

W celu drobnych zmian lub pobraniu informacji na potrzeby techniczne dodano edytor SQL. Opcja Narzędzia -> Edytor SQL.

Drukarka fiskalna

Dodanie obsługi nowej drukarki Posnet Thermal.

Zmiana sposobu drukowania na drukarkach fiskalnych, dotychczas port był zajmowany przy starcie programu, teraz tylko na czas wydruku, co umożliwia innym programom korzystanie z urządzenia fiskalnego.

Inne zmiany

Przy zwrocie, jeżeli fant jest zastawiony i ma inny status niż Aktualny (np. jest przeznaczony do sprzedaży) jest wyświetlany komunikat z informacją.

Ostrzeżenie o odtwarzaniu danych z kopii, miał miejsce przypadki odtwarzania bazy, a nie kopiowania.

Poprawki w programie

  • Lista dostępu do funkcji programu - uzupełniono brakujące.
  • Zmiana kolejności przechodzenia między kontrolkami w oknie Zwrot pożyczki na widoku Wyszukiwanie pożyczek/klientów.

1.1.1.1

Ustawienie marginesów i orientacji strony umów

 

W tej wersji istnieje możliwość ustawienia wydruku dokumentów w poziomie, co daje możliwość np. wydrukowania umowy na połówce kartki.

 

 

Możliwe jest również ustawienie marginesów (w zależności od drukarki) w ustawieniach programu.

Kupno przedmiotu

 

Program daje możliwość kupna przedmiotu od klienta na podstawie umowy kupna – sprzedaży i jego późniejszą sprzedaż.

W czasie sprzedaży jako pozycję dokumentu można wybrać rzecz z magazynu zastawów przeznaczonych do sprzedaży z lombardu lub z magazynu rzeczy kupionych.

Archiwizacja

 

Kopia bazy i odtwarzanie jej z pliku jest teraz możliwe z poziomu programu, spowodowane jest to tym, że teraz jest możliwość ustawienia pracy programu z różnymi bazami.

Poprawki w programie

 

  • Ustawienie liczby kopii dla wyprowadzenia i dokumentu sprzedaży, nie drukowało pożądaną liczbę razy.
  • Ustawienie numeru dokumentu początkowego na początku pracy z programem powodował, że na początku następnego roku kolejność zaczynała się ponownie od tego numer zamiast od 1.
  • Skasowanie wyprowadzenia nie pozwalało ustalić ceny sprzedaży dla zastawu, który był wyprowadzony, a miał ustaloną już cenę sprzedaży.