3.3.0.30

Zmiany: 

Dodanie obsługi dodatkowego ekranu/telewizora  do wyświetlania cen walut  za pomocą systemu SWW firmy Exchange Group

 

3.3.0.29

Zmiany:


Obsługa drukarki fiskalnej, parametryzacja - drukowanie paragonu sprzedaży.

Obsługa kart płatniczych przy operacji sprzedaży - możliwość ustawienia prowizji od paragonu np. 0,8% od wartości.

W oknie koszyka w kolumnach cen możliwość ustawianie liczby miejsc po przecinku.

Podział operacji w zależności od rodzaju kontrahenta: okaziciel, bank, inny kantor

 

3.2.8.28

Zmiany:


Zmiana w zestawieniach - wyszczególnione są operacje z innymi kantorami.

 

3.2.7.27

Zmiany:


Zmiana sposobu drukowania paragonów spowodowana automatyczną aktualizacją systemu Windows - program po wydrukowaniu jednego paragonu nie drukował dalszych.

 

3.2.6.25

Zmiany:


Zmiana funkcji pobierania listy kursów walut. Raport PZKAN - możliwość wpisanie ścieżki do pliku z cenami średnimi, do tej pory plik był pobierany na podstawie zawartości pliku http://www.nbp.pl/kursy/xml/dir.txt, gdzie była lista kursów z odpowiedniego dnia i tabeli. NBP - wyczyścił ten plik na koniec 2015.

 

3.2.5.24

Zmiany:


Zwiększenie okna operacji (kupno, sprzedaż) - większa czcionka. Sprawdzenie czy podczas kupna lub sprzedaży - cena odstaje od ustalonej więcej niż 20% w takim przypadku wyświetla się okno z ostrzeżeniem.

 

3.2.4.23

Poprawki:


W zestawieniu PZKAN, w pliku z listą nazw plików z notowaniami NBP, została wstawiona pusta linia, co powodowało błąd w pobraniu konkretnego pliku. Błąd był w linii dotyczącej notowań z dnia 29-04-2014

 

3.2.4.22

Zmiany:


Nowy kolumna w zestawieniu Podsumowanie operacji - Cena średnia

3.2.4.21

Zmiany:


Nowy znacznik dostępny na szablonie dokumentu - CZAS_OPERACJI - czas przeprowadzenia operacji.

Poprawki:

Poprawienie zestawienia Remanent - pozycja podsumowania wpłata do i z banku była odwrotnie podana.