1.2.9.17

Zmiany:

Możliwość ustawienia domyślnego dokumentu sprzedaży w oknie Ustawień, będzie podrzucane w oknie Sprzedaż.

1.2.8.16

Zmiany:

Możliwość wystawienia faktury sprzedaży w innej walucie

 

 

1.2.7.14

Poprawki:

Obsługa drukarki po aktualizacji Windows.

 

Zmiany:

1. Dodanie operacji Kupno internetowe - takie same jak kupno, w celu rozróżnienia kupna w lokalu od kupna poza lokalem. Standardowo Typ płatności w okno Kupno jest ustawiany na przelew.

2. W zestawieniu Zakup metali - nowe pole Rodzaj, w celu rozróżnienia Kupna i Kupna internetowego

 

1.2.6.13

Poprawki:

Poprawione wyprowadzenie - nie były zapisywane pozycje według kolejności pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł FIFO

 
Zmiany:

1. W zestawieniu Wyprowadzenie - doszło podsumowanie całości po Wartości

2. Wyprowadzenie - wybór próby - nie było sortowania według liczby porządkowej, tak jak w innych oknach - zmienione

 

 

 

 

 

1.2.5.12

Zmiany:

1. Dodanie kolumny w oknie Próby - waga w próbie 999.999 (czyste złoto) + zsumowanie wagi

2. Wydruk faktury w postaci czyste złoto (wszystko jest przeliczane na złoto o próbie 999.99) - jedna pozycja

 

 

 

1.2.4.11

Zmiany:

Okna Kupno, Kupno od firmy, Sprzedaż, Wprowadzenie na stan, Wyprowadzenie ze stanu – wyświetlają od razy okno dodania pozycji, nie trzeba wywoływać funkcji Dodaj

Obsługa pola płatność w oknach Kupno, Kupno od firmy, Sprzedaż – lista wybierana - standardowo gotówka – zmiana na inny typ powoduje brak zmian w kasie punktu.

Ustawienie w parametrach programu standardowej stawki VAT przy sprzedaży

Obsługa wydruku duplikatu faktury

 

 

 

Na wydruku wyprowadzenie i wprowadzenie - dodanie ceny średniej dla próby

 

1.2.3.10

Zmiany:

Dodatkowe pola w tablicy proby (SKUP2, SKUP3) - pola do określenia ceny zakupu dla większej ilości.

 

W oknie kupna do pola cena, dodano PopupMenu, wyświetla wszystkie ceny zakupu, po kliknięciu

wybrana cena jest kopiowana do pola cena.

1.2.2.9

Zmiany:

W oknie Rejestr->Próby - nowa kolumna - średnia cena zakupu.

 

 

1.2.2.8

Zmiany:

 

Zwiększenie długości pola Nazwa w tablicy proba do 60 znaków. Dostosowanie zestawień do zwiększonego pola.

Okno Rejestr->Próby – sortowanie wg. pola Lp metalu, do tej pory było sortowane alfabetycznie

 

1.2.1.7

Zmiany:

Możliwość wywoływania programu do zdalnej pomocy (TeamViewera) z poziomu programu - menu Pomoc->Pomoc zdalna

 

Dodane pole do tablicy metale: PKWIU - używane przy sprzedaży - podrzucane w oknie pozycji sprzedaży, jak jest wybierana próba.

 

 

1.2.0.6

Zmiany:

Możliwość edycji niektórych pól, w oknie sprzedaży po wystawieniu dokumentu – podmiot, bank, sposób zapłaty, itp.

 

1.2.0.5

 

Zmiany:

Możliwość edycji niektórych pól, w oknie sprzedaży po wystawieniu dokumentu – podmiot, bank, sposób zapłaty, itp.

 

1.2.0.4

Poprawki:

Na zestawieniach nie wyświetlała się nazwa zestawienia.


Zestawienie kupna – ustawienie formatu wartości do 2 miejsc po przecinku

 

1.2.0.3

Zmiany:


Blokowanie operacji na pozycjach w dokumentach w trybie kasowania.

Nowe zestawienie - Rejestr sprzedaży metalu

 


Możliwość drukowania zawartości okien

 

1.2.0.2

Zmiany:

Dodanie do ustawień listy banków, które można wykorzystać przy wystawieniu dokumentu sprzedaży.