1.0.1.0

W polach ustawiających stawkę VAT, standardowo ustawiana jest stawka 23%.

Na wydruku faktury pole nazwa było czasami obcinane, teraz jest przenoszone do następnej linii.

1.0.0.9

 

Dodanie widoku metale, możliwość zmiany nazwy i jednostki (gr, sztabka).

 

Sortowanie metali i prób, można ustawić kolejność, która będzie wykorzystana w oknie do zakupu i sprzedaży.

Ustawienie przelicznika próby i próby wzorcowej do wyliczania automatycznie ceny zakupu i sprzedaży.

 

Możliwość wyliczania cen z zaokrągleniem.

Możliwość wpisania innej stawki VAT.

1.0.0.8

Możliwość kasowania tylko ostatniej operacji, co zabezpiecza dane przed rozjeżdżaniem się stanów metali.

1.0.0.7

Kopia i odtwarzanie bazy działa pod Vistą

1.0.0.6

 

Możliwość sprzedaży złota na zasadzie marży, złoto VAT - zwolnione + marża 22%.