Firebird

wywodzi się z kodu źródłowego Borland Inter­Base 6.0. Jest to produkt typu open source – nie ma podwójnej licencji.
Jeżeli użyjesz go we własnych aplikacjach, zarówno komercyjnych, jak i open source, Firebird zawsze jest całkowicie DARMOWY!

Technologia Firebird jest nieustannie rozwijana przez ostatnie 20 lat. Dzięki temu jest to produkt dojrzały oraz stabilny.

Najważniejsze cechy

Pomimo małych rozmiarów zarówno programu instalującego jak i samego serwera, Firebird jest w pełni funkcjonalnym serwerem baz danych. Może zarządzać ba­zami danych o wielkości od kilku kilobajtów do wielu giga­bajtów, charakteryzując się dobrą wydajnością oraz niemal zupełnie nie wymaga administrowania.

Lista najważniejszych cech Firebird:
•Pełna obsługa procedur wbudowanych oraz wyzwalaczy;
•Pełna obsługa transakcji ACID;
•Integralność danych (ang. Referential Integ­rity);
•Obsługa wielu wersji tego samego rekordu (ang. Multi Generational Architecture);
•Nie wymaga specjalnego środowiska do działania;
•W pełni rozwinięty wewnętrzny język dla pro­ce­dur wbudowanych oraz wyzwalaczy (PSQL);
•Możliwość korzystania z zewnętrznych bib­lio­tek funkcji (UDF);
•Praktycznie nie wymaga obsługi przez wy­spec­ja­li­zo­wa­nych administratorów;
•Niemal w ogóle nie wymaga konfigurowania – wystarczy go zainstalować i używać!
•Duża społeczność użytkowników oraz wiele miejsc, gdzie można otrzymać darmową, sku­tecz­ną pomoc;
•Opcjonalna kilkuplikowa wersja embedded – świetnie nadaje się między innymi do tworzenia katalogów na płytach CD oraz jedno­stanowis­kowych lub demonstracyjnych wersji aplikacji;
•Wiele narzędzi, między innymi graficzne na­rzę­dzia do administrowania, narzędzia do replikacji i inne;
•Pieczołowite zapisywanie do bazy danych – umożliwia szybkie przywrócenie możliwości pracy z bazą danych, bez potrzeby zapisywania tran­sakcji w plikach LOG!
•Wiele możliwości połączenia aplikacji z bazami danych: natywne poprzez API, sterowniki dbExpress, ODBC, OLEDB, .Net, natywny ste­row­nik JDBC typu 4, moduły Python, PHP, Perl, Ruby i inne;
•Wersje dla wszystkich najważniejszych sys­te­mów operacyjnych, włączając Windows, Linux, Solaris, MacOS, HP_UX i FreeBSD;
•Przyrostowe kopie bezpieczeństwa (ang. In­cre­mental Backups);
•Dostępne wersje 64-bitowe;
•Pełna implementacja kursorów w PSQL;
•Tabele monitorujące;
•Wyzwalacze dla połączeń oraz transakcji;
•Tabele tymczasowe;
•TraceAPI – monitorowanie działania serwera.

Innosetup

Darmowe narzędzie do tworzenia instalatorów. Instalator stworzony za pomocą programu może mieć postać jednego pliku wykonywalnego, lub pakietu instalacyjnego.

Wśród opcji oferowanych przez Inno Setup znajdziemy między innymi tworzenie skrótów na pulpicie i menu start, dodawanie wpisów do rejestru i plików INI, wsparcie dla wielojęzycznych instalacji oraz kompletną deinstalację aplikacji.

Umożliwia "cichą" instalację i deinstalację. Plik wykonywalny może być skompresowany za pomocą jednego z dwóch oferowanych algorytmów pakowania - bzip2 oraz 7-Zip LZMA.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, a jej kolejnym walorem jest możliwość wykorzystywania jej również do celów komercyjnych.