Program Kantor 2012 służy do obsługi kantoru wymiany walut. Jest to kolejne już wydanie programu, którego pierwsza wersja powstała w roku 1996. Od tego czasu program był wielokrotnie dostosowywany do kolejnych zmian legislacyjnych, rozszerzany pod kątem funkcjonalności oraz optymalizowany pod względem wygody użytkowania oraz wydajności.

 


Raport PZKAN - zmiany dotyczące UAH od III kwartału 2023

W sekcji do pobrania jest dostępna aktualizacja programu do wersji 3.3.8.53

Raport PZKAN za IV kwartał 2022

W przypadku problemów z pobranie cen średnich z NBP, można wkleić podany niżej adres do pola Plik z kursami

https://www.nbp.pl/kursy/xml/a252z221230.xml, po wklejeniu linka należy nacisnąć przycisk Ceny średnie z NBP

 

Używanie drukarek fiskalnych - wydruk paragonów sprzedaży na okaziciela na drukarkach fiskalnych firmy Novitus, Posnet, Elzab.

 • od 01-04-2018 wchodzi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych  

Tworzenie raportu PZKAN - za IV kwartał 2015, program nie pobiera danych ze strony NBP. Zmieniła się zawartość pliku z indeksami notowań na stronie NBP. Rozwiązanie -

 • pobranie samodzielnie kursów średnich z dnia 30-09-2014 i wpisanie ich ręcznie w okienku (http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a254z151231)
 • w dniu 06-01-2015 wyjdzie aktualizacja programu, która uwzględnia zmianę - aktualizacja dla użytkowników, którzy kupili lub aktualizowali program w 2015 - jest darmowa, wystarczy wysłać e-mail ze swoimi danymi.  Koszt aktualizacji 200zł netto.

Tworzenie raportu PZKAN - za III kwartał 2014, program nie pobiera danych ze strony NBP (okno bez komunikatu). Zmieniła się zawartość pliku z indeksami notowań na stronie NBP. Rozwiązanie -

 • pobranie samodzielnie kursów średnich z dnia 30-09-2014 i wpisanie ich ręcznie w okienku (http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/archiwum_tab_a_2014.xls) ,
 • w dniu 02-10-2014 wyjdzie aktualizacja programu, która uwzględnia zmianę - aktualizacja dla użytkowników, którzy kupili lub aktualizowali program po sierpniu 2013 - jest darmowa, wystarczy wysłać e-mail ze swoimi danymi.  Koszt aktualizacji 100zł netto.

 

 

Kantor 2012

Program do obsługi kantorów walutowych:

 • skup i sprzedaż waluty,
 • tworzenie zestawień i raportów,
 • definiowanie własnych wzorów paragonów,
 • ustawienia dostępu do funkcji programu,
 • anulowanie operacji z uzasadnieniem,
 • obsługa tablicy świetlnej,
 • ustalenie cen - przez współczynnik do EUR lub przez widełki.