Program Lombard 2012 przeznaczony jest do kompleksowej obsługi lombardu. Jest to kolejne już wydanie programu, którego pierwsza wersja powstała w roku 1996. Od tego czasu program był wielokrotnie dostosowywany do kolejnych zmian legislacyjnych, rozszerzany pod kątem funkcjonalności oraz optymalizowany pod względem wygody użytkowania oraz wydajności.

Lombard 2012

Program do kompleksowej obsługi lombardu / punktu kredytowego umożliwiający:

  • definiowanie zastawów,
  • kupno i sprzedaż zastawów,
  • ewidencję pożyczek
  • zawarcie umowy przechowania,
  • kontolę stanu zadłużenia,
  • definiowanie własnych umów i dokumentów,
  • tworzenie bogatych zestawień i raportów,
  • obsługę kas fiskalnych ...

Program jest całkowicie zgodny z ustawą antylichwiarską, pozwala na wyliczenie oczekiwanej stopy zwrotu RSSO w legalny sposób, nie naruszając postanowień ustawy o kredytach konsumenckich.