27-09-2010

Aktualizacja (wersja 3.0.0.9) programu Kantor 2008

31-08-2009

Aktualizacja (wersja 3.0.0.7) programu Kantor 2008.

15-03-2008

Nowa wersja programuu od obsługi kantoru Kantor 2008.