Co nowego w wersji 2012

Program Lombard 2012 jest aplikacją stworzoną na nowo na bazie rozwiązań wypracowanych i sprawdzonych w poprzednich wersjach tego produktu.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji:

 • uwzględnienie wymogów ustawy z dnia 7 lipca 2005 (Dz.U.z 2005 r., Nr 157, poz 1316) - tzw. "antylichwiarskiej", która weszła w życie z dniem 18 lutego 2006 (umowa o przechowanie),
 • zwiększenie niezależności od zmian legislacyjnych wraz z możliwością indywidualnego dostosowania do wymogów użytkownika,
 • skorzystanie z niezawodnej i stabilnej bazy danych Firebird V.2.1.3,
 • nowy, bardziej przyjazny i ergonomiczny interfejs użytkownika,
 • przyjazna instrukcja obsługi i system pomocy kontekstowej w programie,
 • obliczanie rzeczywistej realnej stopy oprocentowania (RRSO) pożyczki,
 • obsługa kas fiskalnych.

Główne funkcje programu

 • Główne funkcje
  • udzielanie pożyczki
  • zwrot pożyczki
  • sprzedaż zastawu
  • operacje kasowe lombardu (wpłata, wypłata)
  • cofanie operacji (pożyczki, zwrotu, operacji kasowej, sprzedaży)
  • rejestr lombardowy (historia)
  • rejestr klientów
  • magazyn zastawów (aktualnych oraz przeznaczonych do sprzedaży)
  • wyprowadzenie zastawu z magazynu, np. na potrzeby firmy
  • umowa kupna - sprzedaży, wprowadzenie zastawu na stan
 • Zarządzanie danymi
  • tworzenie kopii bezpieczeństwa
  • odtwarzanie danych z archiwum
 • Zestawienia
 • Edytor umów
 • Parametryzacja programu

Parametryzacja programu

Program pozwala na jego parametryzację i dostosowywanie go do własnych potrzeb, charakterystycznych dla danej działalności lombardowej, również z uwzględnieniem wymogów ustawy antylichwiarskiej.

Zakres parametryzacji obejmuje m.in. możliwość:

 • definiowania przedmiotów zastawu i ich właściwości,
 • definiowania rodzajów kosztów,
 • określania oprocentowania realnego,
 • definiowanie szablonów druków umpwy, itp.
 • wycena prób złota w celu automatycznego obliczania wartości zastawu jako złomu złota
 • automatyczne naliczanie kosztów w godzinach nocnych i święta

Zestawienia

Program umożliwia tworzenie następujących raportów:

 • Pożyczki - spis wszystkich pożyczek udzielonych w zadanym okresie czasu,
 • Zwroty - spis wszystkich zwrotów i częściowych spłat, jakie miały miejsce w zadanym okresie czasu,
 • Przedłużenia - spis wszystkich aneksów, jakie zostały wystawione w zadanym okresie czasu,
 • Rejestr - ewidencja wszystkich pożyczek i zastawionych rzeczy w zadanym okresie czasu,
 • Remanent - raport z obliczonymi: kwotami pożyczek, zwrotów, przedłużeń i sprzedaży, prowizjami, przewidywanymi prowizjami,
 • Zaległości - spis wszytkich przeterminowanych pożyczek na dzień zamykający zadany okres,
 • Sprzedaż lombardowa - spis wszystkich sprzedaży, jakie miały miejsce w zadanym okresie czasu,
 • Pożyczkobiorcy - historia operacji określonego klienta w zadanym okresie czasu.
 • Zmiany w kasie - lista operacji, które zmieniały stan kasy w zadanym okresie

Dodatkowe narzędzia

Dodatkowe narzędzia wbudowane w program:

 • Prosty edytor pism - umożliwia tworzenie szablonów dokumentów, wykorzystywanie w nich pól wypełnianych danymi z bazy, możliwość związania ich z konkretną umową, wydrukowania, zapisu, archiwizowania,
 • Notatnik - możliwość zapamiętania dodatkowych informacji i szybkiego wyszukania,
 • Organizer - harmonogram zadań do zrobienia tzw. "przypominacz",
 • Automatyczna aktualizacja i prezentacja treści ustaw i rozporządzeń, orzecznictwa, artuykułów dotyczących lombardów.